Higiezinak

Inbertitzaileak

3,5152 H.-ko ureztatze lanentzako landa finka. Sare orokorrean edateko ona den ura du eta ureztatzeko ura ureztatzaile komunitatetik.

  • Icono superfície35.152,00 m²

Gutxieneko prezioa (… € tik)
383.603€

8.152 m2 eraikigarri dituen bizitegi-lursaila Oyon-en

  • Icono superfície3.074,00 m²
  • Icono precio metro cuadrado125 €/m²

Gernikako etorbideko SAUR-1 sektoreko 4-10-11 bizitegi lurzoruak. 4.800 m² inguruko azalera du B+4 bizitegi eraikuntzarako.

  • Icono superfície2.056,10 m²

Solares con obra en curso, clasificados por el Planeamiento General como Suelo Urbano, en residencial Santa Lucía Fase II y IV del término municipal de Oyon en la provincia de La Rioja. Los Solares tienen una superficie neta ...

  • Icono superfície3.002,00 m²

Bizitegi erabilera duten lursail urbanizagarriak Aberasturiko 22. sektorean kokatuak (Araba). Guztira 36.320,44 m²-ko azalera dute 0,50 m² /m²-ko gehiengo eraikigarritasunarekin.

  • Icono superfície15.235,20 m²

100% de un solar, clasificado por el Planeamiento General como Suelo Urbano en el Sector Larrein de Salburua del Término Municipal de Vitoria en la Provincia de Álava. El solar denominado RCL-25 tiene una superficie neta de 1.289 m2, ...

  • Icono superfície1.289,53 m²

Industria luzorua Vasteizen.

  • Icono superfície287,76 m²

Gutxieneko prezioa (… € tik)
27.000€

100% de 29 solares clasificado por el Planeamiento General como Suelo Urbano Consolidado en la calle Artapadura del Término Municipal de Vitoria en la Provincia de Álava, con Planeamiento de Desarrollo aprobado, Reparcelación y Proyecto de Urbanización aprobadas.
Al ...

Gutxieneko prezioa (… € tik)
27.000€

100% de 29 solares clasificado por el Planeamiento General como Suelo Urbano Consolidado en la calle Artapadura del Término Municipal de Vitoria en la Provincia de Álava, con Planeamiento de Desarrollo aprobado, Reparcelación y Proyecto de Urbanización aprobadas.
Al ...

Gutxieneko prezioa (… € tik)
27.000€

100% de 29 solares clasificado por el Planeamiento General como Suelo Urbano Consolidado en la calle Artapadura del Término Municipal de Vitoria en la Provincia de Álava, con Planeamiento de Desarrollo aprobado, Reparcelación y Proyecto de Urbanización aprobadas.
Al ...

1234 ... 12
113(e)tik hau erakusten da: 1(e)tik 10(e)ra
call center